De kenniskoffer van de Maatschappelijk werker
 
(Advertentie voor leraar of ouder)

Vaak heb je een vraag maar weet je niet waar je het antwoord kunt vinden. En meestal zijn het vragen die anderen ook hebben. Een forum is hiervoor een geschikt podium. Je vind er de vragen én de antwoorden op vrijwel elk gebied. 

We hebben er een aantal voor u opgezocht. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: onderwijs, doven, CI, sport, specifieke aandoeningen, kortom alles wat maar met doofheid te maken heeft.